Skontaktuj się z nami: tel. 536-246-850 (godz. 8—15, pon.—pt.)

Współpraca

Z przyjemnością oferujemy Państwu możliwość współpracy z naszą firmą na dwóch płaszczyznach:
-  handlowej (sklepy oraz hurtownie),
-  instalatorskiej (instalatorzy monitoringu oraz systemów alarmowych).
Główną misją naszej firmy jest budowanie solidnych, długofalowych relacji z naszymi Partnerami Handlowymi. Kładziemy duży nacisk na to, aby współpraca z naszymi Partnerami była zawsze bezproblemowa i z korzyścią dla obu stron. Ze względu na formę naszej sprzedaży, statusy dostępności produktu maja charakter czysto informacyjny. Przed zakupem lub złożeniem zamówienia, prosimy i zachęcamy do kontaktu z Działem Handlowym w celu potwierdzenia dostępności zamawianych produktów.
Status naszego  Partnera Handlowego mogą otrzymać wszystkie firmy oraz osoby fizyczne. W celu uzyskania statusu Partnera Handlowego należy przesłać na nasz adres mailowy sklep@bispro24.pl dokumenty rejestrowe firmy w formie zeskanowanej, czyli :
1.  Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2.  Potwierdzenie nadania numeru NIP.
3.  Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
Po przeprowadzeniu weryfikacji danych, zostaną Państwo dodani do naszego systemu ze statusem Partnera Handlowego. Bispro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o nadanie statusu Partnera Handlowego bez podania przyczyny. Ostateczną decyzję o nadaniu statusu Partnera Handlowego podejmuje nasz pracownik, a informacja wysyłana jest bezpośrednio na podany przez Państwa adres mailowy.

PŁATNOŚCI
W przypadku pierwszych trzech transakcji, po otrzymaniu od nas faktury VAT PRO FORMA, Partner Handlowy zobowiązany jest do uregulowania należności za zamówione produkty w formie przedpłaty na nasze konto bankowe:
mBank S.A.
41 1140 1081 0000 3786 5900 1001

Po dokonaniu pierwszych trzech transakcji, kolejne transakcje są z wydłużonym terminem płatności. Firma BISPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo cofnięcia udzielonych rabatów i odroczonego terminu płatności dla Partnera Handlowego, który nie wywiązuje się z terminowego regulowania zobowiązań płatniczych. Wszystkie transakcje z odroczonym terminem płatności objęte są przez nasza firmę monitoringiem prowadzonych rozliczeń. W przypadku zobowiązań przeterminowanych o 30 dni, zostaje uruchomiona procedura windykacji należności.

ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
Partner Handlowy dokonuje zamówienia za pośrednictwem adresu poczty e-mail: sklep@bispro24.pl Większość towarów i produktów z naszej oferty, jaka znajduje się na stronie naszego sklepu internetowego www.bispro24.pl , jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Aktualne ceny dla naszych Partnerów Handlowych wysyłamy indywidualnie i bezpośrednio na Państwa adres mailowy w formie arkusza kalkulacyjnego XLS lub w pliku PDF.  Dane zawierają:  nazwę producenta, nazwę katalogową produktu, ostateczną cenę zakupu brutto po uwzględnieniu przyznanego rabatu.
W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek produktów na naszym stanie magazynowym, powiadamy natychmiast o tym Partnera Handlowego drogą mailową lub telefonicznie. W wyjątkowych przypadkach (np. oczekiwanie na przesyłkę od producenta) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. O tym fakcie również informujemy Partnera Handlowego drogą mailową lub telefonicznie.
Zamówione produkty wysyłamy za pośrednictwem kuriera Fedex. Po dokonaniu wysyłki, przesyłamy drogą mailową na adres naszego Partnera Handlowego informacje o dokonaniu wysyłki wraz z podaniem numeru listu przewozowego oraz nazwy firmy kurierskiej, celem śledzenia przesyłki.
Odbiorca przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia przy kurierze czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń zewnętrznych. W razie stwierdzenia tego typu uszkodzeń, prosimy nie przyjmować paczki i zgłosić uwagi osobie wydającej przesyłkę. Przed podpisaniem odmowy przyjęcia przesyłki z powodów jak wyżej, należy zażądać sporządzenia odpowiedniego protokołu z dostawcą przesyłki (kurierem).

GWARANCJA I SERWIS
Wszystkie sprzedawane produkty przez firmę BISPRO Sp. z o. o., objęte są gwarancją producenta lub importera. W zależności od producenta produktu, okres gwarancyjny wynosi od 12 miesięcy do 6 lat. Wadliwe produkty, prosimy przesyłać w oryginalnym opakowaniu za pośrednictwem kuriera na adres sklepu:
BISPRO24
ul. Kocmyrzowska 13a
31-750 Kraków
Do przesyłki prosimy dołączyć:
-  opis uszkodzenia,
-  kserokopię dokumentu zakupu (faktura VAT),
-  kartę gwarancyjną.
Koszt przesyłki ponosi sprzedający, czyli firma BISPRO Sp. z o.o.
Nasza firma w imieniu Nabywcy, zobowiązuje się do podjęcia działań związanych z wysłaniem do producenta lub importera uszkodzonego produktu, w celu jego naprawy lub wymiany na nowy. Standardowy czas realizacji naprawy lub wymiany produktu nie przekracza 14 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach okres ten może się wydłużyć. O tym fakcie informujemy bezpośredni naszego Partnera Handlowego drogą mailową lub telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie firmy lub osoby fizycznej, jako naszego Partnera Handlowego oraz dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym www.bispro24.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków współpracy handlowej oraz Regulaminu Sklepu Internetowego. Warunki  Współpracy Handlowej wchodzą w życie z dniem 01.03.2015 roku.


Facebook
Blog
Blog
Blog
Blog